Lezers,

wij willen met u toch nog even terug kijken op de Amerikaanse verkiezingen. Het is duidelijk dat er sprake is van een bijzondere gebeurtenis. De eerste zwarte president. Een historisch moment. Ook wij hebben dat zo gevoeld, en een enkel lid heeft, zo schreef hij ons, zelfs een traantje weggepinkt. Toch is er ook alle aanleiding de vreugde wat te dempen.

Het moge een ieder duidelijk zijn dat Obama het dichtst bij ons Europeanen staat, wat zijn gedachtengoed betreft. Al moeten wij natuurlijk nog zien wat er van komt. Maar goed: hij heeft mee dat de verhoudingen tussen democraten en republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat inmiddels zodanig zijn dat hij van de Republikeinen weinig hinder heeft te verwachten. Toch moeten wij Obama niet vergelijken met de sociaal-democraten of liberalen in ons Hollandsch bestel. Obama zou met zijn club rechts van de VVD in onze Tweede Kamer moeten plaatsnemen als hij een Nederlandse partijleider zou zijn. Wij zijn dus blij dat hij succesvol is in de USA en niet in Nederland!

Wat ons verder heeft verbaast is dat aldoor gesproken werd van een landslide-victory. Dit misverstand wordt een beetje in de hand gewerkt door het Amerikaanse kiesstelsel. In dit systeem is het in de meeste staten zo dat, als een kandidaat de meerderheid van de stemmen krijgt in de staat, hij alle kiesmannen die die staat heeft op zijn naam krijgt. Zo haalde Obama in Florida 51% van de stemmen, maar kreeg hij toch alle 27 kiesmannen op zijn naam. Uiteindelijk kreeg Obama zo 349 (68%) kiesmannen en McCain maar 163 (32%). Door dit systeem lijkt het alsof Obama ruim gewonnen heeft en het gros van de Amerikanen zijn komst verwelkomd. Niets is echter minder waar: van de Amerikanen die hun stem uitgebracht hebben, deed 53% dit op Obama en 46 % op McCain. Een hele andere verhouding dunkt ons!

In het genoemde systeem is het dus in theorie mogelijk dat, als Obama in elke staat 1 stem meer had gekregen dan McCain, hij 100% van de kiesmannen had gekregen. Dat zou pas een landslide lijken, maar zou betekenen dat Obama in totaal 51 stemmen meer had dan McCain. Wij vinden dan ook dat van een landslide-overwinning geen sprake is.

Samenvattend is Amerika dus niet ineens een sociaal-democratisch of liberaal land. Integendeel: 57 miljoen Amerikanen kozen voor McCain. 57 miljoen kiezers die vanuit Europees opzicht ultra-conservatief of zeer religieus zijn. Tel daarbij op de 64 miljoen Obama stemmers, die ook niet uitblinken in het sociaal-democratisch gedachtengoed en de werkelijke aard van de USA is helder. Als het in Nederland ooit die kant uit zou gaan, lezers, dan overwegen wij serieus te emigreren…

Lezers, wij zijn natuurlijk blij dat Obama gewonnen heeft. Wij zijn natuurlijk blij dat we van Bush afzijn. Wij zijn natuurlijk van mening dat het een historisch moment is. Tuurlijk. Maar wij wilden het toch even kwijt. U kent ons….

Wij laten nu onze bloeddruk weer geleidelijk dalen. We moeten ons niet te druk maken. Immers: It’s just the way it is….

 

The Rembrandts – Just The Way It Is, Baby

Dixie Chicks – Landslide

Jimi Hendrix – If 6 Was 9

White collared conservative
flashing down the street,
Pointing their plastic finger at me.
They’re hoping soon my kind will drop and die,
But I’m gonna wave my freak flag high, high.

Advertisements