Lezers,

Het is voor de huis-, tuin- en keukenatheïst soms moeilijk bij te houden. Aan de ene religieuze feestdag liggen nog ingewikkelder berekeningen ten grondslag dan aan de andere. Als de maan net niet vol is, dan wachte men dertien dagen, tenzij de R in de maand zit, want dan zijn het er veertien, en dan de eerst volgende dinsdag is het zover, tenzij die dinsdag op een datum valt waarin een priemgetal zit, want dan is het de eerstvolgende woensdag dat dat niet het geval is, mits de maan dan niet opnieuw bijna vol is, want dan rekene men het allemaal opnieuw uit en vergete men de R-in-de-maand-regel. Het kan zijn dat men dan alsnog vastloopt. Over dergelijke gevallen verschillen de meningen (waar ongetwijfeld dan oorlogen over gevoerd zijn). Grof gezegd neemt men dan beneden de steenbokskeerkring aan dat die gelegenheid dan wordt overgeslagen; het wel vieren ervan is een Groote Zonde. Boven de genoemde keerkring (waarvan de ligging evenzeer ter discussie staat in die kringen) stelt men dat bij bovengenoemd dillema alsnog de priemgetal-regel mag worden losgelaten, mits men zich in het geel hult zolang de zon onder is. Een andere uitleg zal leiden tot Eindeloos Lijden.

Lezers, reuze ingewikkeld dus. Toch zijn er ook eenvoudiger regels. Zo is het vandaag de dag van het islamitische offerfeest. Deze valt standaard 70 dagen na het einde van de ramadan. Nu is de berekening van dit einde weer een stuk lastiger, omdat de islamitische kalender een ‘maankalender’ is die ongeveer 354 dagen telt en als zodanig uit de pas loopt (of andersom) met de in de Westerse wereld gehanteerde Gregoriaanse kalender. Maar goed: wanneer men heeft vastgesteld dat de ramadan is afgelopen, is het een kwestie van 70 dagen tellen om te weten wanneer het offerfeest is. Vandaag dus.

Onze beschaafde opvoeding brengt met zich dat, wanneer men feest viert, wij ons altijd geïnteresseerd tonen in de aanleiding voor de festiviteiten. Is er een kindeke geboren? Is er iemand jarig? Herdenken we iemand? Zonder deze informatie is het immers knap lastig de daarbij horende beleefdheden uit te wisselen. Enige navraag heeft ons dan ook geleerd dat het Offerfeest gevierd wordt ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim (Abraham). Deze zou op verzoek van de ter plaatse vigerende god de bereidheid getoond hebben zijn zoon te offeren. De knaap zou Ismaïl geheten hebben, al staat dit her en der ter discussie aldus diverse bronnen. Wat zijn naam ook was, de knaap is er goed bij weggekomen, want op het moment dat vader het mes in zijn dierbare wilde steken gaf de Opdrachtgever te kennen met een schaap ook al behoorlijk in zijn nopjes te zijn. U kunt zich de blijdschap voorstellen. Dit verklaart tevens waarom men ten tijde van het Offerfeest vaak een schaap of lam slacht en vervolgens bereidt.

Lezers, wij zelf hebben voor vanavond een pastaatje met tonijn, tomaat, knoflook en creme fraiche op het programma staan. Wij wensen hen, die het aangaat, evenwel een fijn en smakelijk offerfeest. Dat het u moge bekomen.

 

Iron Maiden – Bring Your Daughter To The Slaughter

 

Genesis – Lamb Lies Down on Broadway

 

Slaughter – Up All Night

Advertisements