Lezers,

Vorige week  nog hebben wij lekker gediscussieerd met de heer De Greef over het Ermelose vloekverbod. Vandaag zwengelen wij graag een nieuwe discussie aan.

In het Verenigd Koninkrijk heerst nu een flinke discussie over het al dan niet op televisie tonen van een filmpje van het Disaster Emergency Committee (DEC) dat oproept tot humanitaire steun aan de mensen in Gaza. Het DEC is een samenwerkend verband van onder meer Action Aid, British Red Cross, Christian Aid, Help the Aged, Islamic Relief, Oxfam, Save the Children en Tearfund.

ITV, Channel 4 en Five hebben inmiddels toegezegd dit initiatief te steunen en het filmpje te draaien. De BBC echter is hiertoe niet bereid. De BBC stelt dat: “After consultation with senior news editors, we concluded that to broadcast a free-standing appeal, no matter how carefully couched, ran the risk of calling into question the public’s confidence in the BBC’s impartiality in its coverage of the story as a whole.”  ITV, Channel 4 en Five stellen dat de huidige humanitaire nood zodanig is dat voorbij dient te worden gegaan aan het risico dat kijkers zullen gaan twijfelen  aan de onafhankelijkheid.

Lezers, zegt u het maar?! Wijzelf voelen het meest voor het standpunt van de commerciële zenders. De BBC geeft aan bang te zijn voor het verliezen van de geloofwaardigheid. Wij vinden dat geen heel sterk argument. Ons belangrijkste argument daarvoor is dat humanitair lijden niet aan partijen gebonden is. Het maakt ons niet uit wie er lijdt. Het uitgangspunt in onze beschaving is dat, als iemand in humanitaire nood verkeerd, wij trachten dat lijden te verlichten of ongedaan te maken.

Wij begrijpen best dat de BBC geen partij wil kiezen voor de Palestijnen of voor Israël. Maar daar gaat het in deze ook niet om. Het enige beeld dat de BBC op zou kunnen wekken is dat het geeft om menselijk leven. Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die liever niet zouden zien dat de BBC het filmpje toont. Mensen die het in dit geval niet deert dat er sprake is van een humanitaire ramp, omdat het Palestijnen zijn. Het komt mij voor dat de BBC zich juist niet door deze meningen zou moeten laten weerhouden van de uitzending. Naar mijn gevoel wekt de BBC hiermee juist de schijn op meer met Israël op te hebben dan met de Palestijnen. Nee, juist door alleen oog te hebben op de humanitaire kant blijft de BBC objectief. Dat er sprake is van een humanitaire crisis wordt gelukkig bij de BBC niet in twijfel getrokken.

Iedere humanitaire crisis heeft of krijgt wel een politiek tintje. Laten we er eens een paar onder de loep nemen: De hongerende bevolking van Darfur? Door steun zou de BBC beperkt worden in de nieuwsweergave van het conflict tussen de regering in Khartoum en Janjaweed. De overstroming in New Orleans? Geen filmpje, anders zou de vraag of de Bush-regering destijds resoluut genoeg handelde wel eens in de klem kunnen raken. De tsunami? Geen hulpfilmpje lijkt ons dan. Immers dat zou de onafhankelijk in twijfel kunnen trekken bij de verslaggeving over de wijze waarop de ingezamelde gelden uiteindelijk gebruikt zijn.

Laten we het eens over een andere boeg gooien. Stelt u zich het volgende eens voor. De gemeente X heeft een school laten bouwen. Daar is nogal wat discussie over geweest, want het schoolpleintje grenst aan het water. Een willekeurige journalist doet verslag aldaar en ziet dat een kind in het water kukelt. Kunnen wij nu van de journalist vragen het kind te redden? Of zou daarmee de onafhankelijke nieuwsweergave gevaar lopen?

In dit geval is het evident dat de journalist het kind dient te redden. Waarom zou dat in het geval van de BBC anders zijn? Er is een grote groep mensen (ja mensen ja!) in grote nood. De BBC kan bijdragen aan het redden van deze mensen. Dus: uitzenden of niet dat filmpje?!

Onze mening is duidelijk menen wij. Graag horen wij van u uw gedachten hierover…

Overigens hebben wij ook nog wel een sterke mening over het bewust laten ontstaan van een dergelijke humanitaire crisis. Een diepere weergave daarvan zou de discussie hier nu echter vertroebelen.

The Beatles – Help!

 

White Lion – When The Children Cry

 

Guns N’ Roses – Civil War

Omdat wij het toch niet kunnen laten… “What’s so civil ’bout war anyway?”

Advertisements