Lezers,

Gisteren bespraken wij reeds de problemen waartegen een muzikant kan aanlopen. Het ongeluk kan zich natuurlijk op diverse wijzen aandienen. Soms zal het zich in alle openheid aandienen, zoals bijvoorbeeld in ‘Running Out Of Luck’ van de heer Jagger aan de orde komt. De heer Peter wees ons daar gisteren reeds op.

Vraagt u ons echter wat wij nu de meest tragische vorm vinden waarop het ongeluk zich aandient, dan is dat toch wel dat ongeluk dat zich ongemerkt aan de muzikant opdringt. Het ongeluk dat zich als een sluipmoordenaar manifesteert. Het geluk glijdt langzaam en ongemerkt tussen de vingers door. En als hij het in de gaten krijgt is het te laat. Langzaam, maar onomkeerbaar, glijdt hij weg…

Bryan Adams – The Best Was Yet To Come

You can cry yourself to sleep at night
You can’t change the things you’ve done
You had it there then it slipped away
Yeah you left the song unsung

I find myself thinkin’ about yesterday
When you were and livin’ in a dream
In the moment that it takes
You find you made your first mistake
Like the setting sun…
You turn around it’s gone

April Wine – Comin’ Right Down On Top Of Me


Is the sky really fallin’
Or does it just seem that way
Where’s my reasons for livin’
Have they all slipped away

Gov’t Mule – Banks of the Deep End

Wild dreams turn to nightmares
Silver clouds turn to golden stairs
And everything that you used to know is slipping away

Advertisements