Lezers,

Vandaag hadden wij een onder onsje met de heer Peter, ondermeer bekend van dit forum. Ons gespreksonderwerp richtte zich op enig moment op de rol van gewrichten in de muziek. Wij hadden het daarbij niet over de technische rol die gewrichten spelen. Die is helder. Een gitarist zonder elleboog, een pianist zonder pols of een drummer zonder knieën lijkt ondenkbaar.

Nee, wij hadden het over gewrichten als onderwerp in de muziek. De meeste gewrichten spelen een marginale rol in de muziek. De pols wordt her en der bezongen. Zo zingt dhr. Springsteen in zijn Magic over de shackles om zijn wrist en meent Heart in These Dreams dat het parfum op haar pols noemenswaardig is.

Echt treurig is het gesteld met de elleboog. Wij vonden dat Leonard Cohen in The Stranger een arm bezingt die geroest is van de elleboog tot de vingers (impliciet ook de pols dus zou men kunnen betogen!). Verder melding van de elleboog vonden wij niet in onze collectie. Het is gelukkig beter gesteld met de schouder en de heup, die met name gebruikt worden om op te leunen of te huilen dan wel om mee te schudden.

Het meest gunstig, daar waar het om het gebruik in de muziek gaat, is het gesteld met de knieën. Dit positieve karakter houdt ook onmiddellijk op bij de frequentie. Meestel namelijk komen de knieën om de hoek kijken in minder positieve zin. Men valt erop, bidt erop, smeekt erop (uitzondering op deze negatieve tendens vormt Red Headed Woman van Springsteen waarin men op de knieën gaat met heel andere bedoelingen…)

De Redactie ziet thans geen andere mogelijkheid dan hieronder 3 maal op de knieën te gaan in een ultieme poging het gewrichtgebruik in de muziek te promoten. Geen onbelangrijke taak, dunkt ons. Maakt u thuis ook even 3 kniebuigingen? Gezien de gemiddelde leeftijd van ons luisterend publiek kan dat sowieso geen kwaad….

Aerosmith – Falling In Love (Is Hard On The Knees)

Bob Dylan – She Belongs To Me
You will start out standing
Proud to steal her anything she sees.
But you will wind up peeking through her keyhole
Down upon your knees.

Leonard Cohen – I’m Your Man
Ah, but a man never got a women back, not by begging on his knees.

Advertisements