Lezers,

Soms wil een mens des nachts de slaap niet vatten. Dan kan het zomaar gebeuren dat zich vreemde vragen opdringen: “Waarom heet een handschoen een handschoen?” Men zou kunnen beweren dat het gaat om een schoen die men aan de hand draagt. Een schoen heeft echter over het algemeen een zool en veters, dat zien we bij de handschoen zelden terug. Veelal is de samenstelling van de handschoen veel meer gelijkend op een sok dan op een schoen. Toch is er niet voor gekozen te spreken van ‘handsokken’.

Dergelijke, voorts niet onprettige, nachtelijke dwalingen leiden dan tot de conclusie dat er kennelijk ooit een foutje is gemaakt. Dat kan gebeuren. Maar dan moet men ook zo edelmoedig zijn deze onder ogen te komen. Wij zijn dus vannacht op zoek gegaan naar een Nieuw Woord, waarmee wij deze fout konden herstellen. Het moest natuurlijk een woord zijn dat nog niet bestaat. Ook is het voor toekomstige geschiedkundigen en etymologici handig als men kan aansluiten bij een buurtaal. Dan laat de herkomst zich zoveel makkelijker uitleggen immers.

Het Duits biedt hierin weinig soelaas. Daar heeft men met ‘ Handshuh’  dezelfde fout gemaakt. Ook aansluiting bij het Frans kent nadelen. Het Franse ‘ Gant’  lijkt, wanneer men het in het Nederlands uitspreekt teveel op ‘want’. Dat is niet fraai en doet ook af aan het unieke, vingerloze, karakter van de want.

Wij kozen dan ook voor aansluiting bij het Engelse ‘ glove’ . Het nieuwe woord is vanaf heden dan ook ‘Gloef’ . Een gloef, twee gloeven. Wij verzoeken u ook Nederlandse zegswijzen in die zin aan te passen. Zo is het vanaf heden: De gloef opnemen, Met de gloef trouwen, Dat is geen katje om zonder gloeven aan te pakken en Iemand de gloef toewerpen. Uw auto kent vanaf heden dan ook een ‘ gloevenkastje’ . Wij hopen dat u hiermee rekening wilt houden om zo een smet op het blazoen van onze taal uit te wissen.

Maar er ligt ook een uitdaging. Er zijn meer woorden die goedbeschouwd hun lading niet dekken of anderszins onzin zijn. We hoeven maar in de handensfeer te blijven met het woord ‘ handdoek’  om te weten wat wij bedoelen. Wij horen graag uw ervaringen….

Omdat het woord ‘ gloef’  nog allerminst is ingeburgerd in de muziek, zien wij geen mogelijkheid om 3 maal gloef voor u te draaien. Wij wijken uit naar woorden in het algemeen….

Neil Young – Words (Between the Lines of Age)

Extreme – More Than Words

Thin Lizzy – Don’t Believe A Word
Advertisements