Lezers,

we tellen de dagen naar het einde van het jaar 2010. Onbewust kijken we terug over het jaar dat we doorkruist hebben. Ooit zal 2010 misschien te boek staan als een jaar als anderen. Toch is het terugkijkend een bijzonder jaar geweest. Wij bezochten verre landen, maar bleven ook veel dicht bij huis. Wij stelden vast hoe nieuw leven de wereld zag, maar zagen ook veel verlies. We waren met vrienden dolgelukkig over de grootse dingen die hen overkwamen, maar voelden ook teneergeslagen mee met vrienden en collega’s die groot verdriet te verwerken kregen. Wij zagen treurend liefdes voorbijgaan, maar ook weer nieuwe liefdes opbloeien. Nieuwe vriendschappen schoten wortel, terwijl oude soms verwateren of herplant werden in verre oorden. We zagen enthousiast kinderen opgroeien, maar ook met tegenzin ouderen oud worden.

Het is bijkans onmogelijk een jaar als dit, als elk jaar eigenlijk, te benoemen als ‘goed jaar’ of ‘slecht jaar’. Daarvoor gebeurt er eenvoudig weg te veel. En het heeft geen pas geluk weg te strepen tegen ongeluk. Het bijzondere is nu juist dat deze zich los van elkaar kunnen manifesteren. Als seperate entiteiten. Wat echter als een paal boven water staat is dat 2010 een jaar van ons leven was, en alleen al daarom noemenswaardig.

Wij hopen dat u ons toestaat u een fijne jaarwisseling te wensen en tevens dat 2011, net als 2010, ook weer een jaar van uw leven wordt.

Muziek heeft voor Uw Redactie vaak de aard van een dagboek. In volgende jaren zal muziek herinneringen terugbrengen. Soms mooie, soms treurige. Op deze plek kijken wij, in deze tijd van lijstjes, dan ook graag even terug op onze favorieten die dit jaar het licht zagen. Wij nodigen u van harte uit uw jaar lijstjes of muzikale voornemens hier met ons te delen….

Tom Petty and the Heartbreakers – Good Enough


Tallest Man On Earth – The Dreamer


Ryan Bingham – The Weary Kind


Neil Diamond – Midnight Train To Georgia


Joe Pug – Not So Sure


The Black Keys – Tighten Up

Advertisements